Najbolja besplatna online knjižnica

Vodič za studij znanosti o odgoju

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2002
VELIČINA PO DATOTECI: 5,65
ISBN: 9536101521/1
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Dieter
CIJENA: BESPLATNO

Najbolji Vodič za studij znanosti o odgoju pdf, koje ćete pronaći ovdje

Opis:

Knjiga je namijenjena maturantima koji planiraju upisati Studij pedagogije, studentima pa i nastavnicima koji se žele upoznati s osnovama pedagogije.

...nu znanost o odgoju kao primjer znanstveno elaborirane teorije ... PDF Sveučilište u Zadru - Odjel za pedagogiju - Syllabus ... . Znanstvena je jer sadrži znanstvene premise i istraživačku metodologiju. Svojim nazivom „normativna", normativna znanost o odgoju svoju zadaću vidi u postavljanju argumenata te normi za odgojnu praksu. Studijski program Učiteljski studij Naziv predmeta Filozofija odgoja Status predmeta (obvezni / izborni) Obvezni Godina/semestar studija 1.godina/1.semestar Broj ECTS bodova 4 Ukupan broj sati (semest ... Prikaz knjige: Vodič za studij znanosti o odgoju, Dieter ... ... .godina/1.semestar Broj ECTS bodova 4 Ukupan broj sati (semestralno) predavanja [_30_] vježbe [_-_] seminari [_15_] Nastavnik(-ici) na predmetu izv. prof. dr. sc. Željko Boneta opisati i objasniti razlike između različitih pravaca znanosti o odgoju ... analizirati i povezati pojmove iz sadržaja kolegija sa problemima unutar nastavničkih kolegija u nastavku studija (didaktika, metodika) ... Lenzen, D. (2002). Vodič za studij znanosti o odgoju. Zagreb: Educa; Hall, K. , Murphy, P. and Soler, J. (2008). Pedagogy and ... • Lenzen D. (2002). Vodič za studij znanosti o odgoju. Zagreb: Educa. 1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija Anketa, redovite konzultacije. Mentorsko-savjetodavni i praktični rad s polaznicima tijekom održavanja nastave i samostalnog studentskog rada. 2. Obrazac 1.3.2. Izvedbeni plan nastave (syllabus) Izvedbeni plan nastave (syllabus1) Sastavnica Odjel za pedagogiju akad. god. 2021./2022. Naziv kolegija Povijest pedagogijskih teorija ECTS 4 Naziv studija Dvopredmetni studij pedagogije Razina studija ☐ preddiplomski ☒ diplomski ☐ integrirani ☐ poslijediplomski Godina studija ☐ 1. ☒ 2. Sveučilište u Zadru - Odjel za pedagogiju - Syllabus Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij pedagogije Ak. god. 2014./2015. Naziv kolegija Uvod u pedagogiju Status: Obvezni kolegij Šifra PPEO2 01 Godina studija 1. gSemestar 1. sati sem. (p+s+v) P2+S2 ECTS 4 Preduvjet upisa Položeni ispit iz kolegija Temeljna znanja o odgoju i Poslanje . Studij pedagogije treba osigurati osposobljavanje pedagoga koji će profesionalno i kreativno obnašati poslove u okviru stručno-razvojne službe u suvremenoj školi, kao i mjerodavno djelovati na brojnim radnim mjestima izvan odgojno-obrazovnog/školskog sustava u uvjetima poduzetništva i tržišta rada u javnom i privatnom sektoru. Suvremena pedagogijska znanost. 1.g. Cilj je i zadaća ovoga kolegija uvesti studente u aktualna stanja i nagnuća u suvremenoj pedagogiji; njezine razvojne dvojbe i probleme te utjecaj na temeljna polazišta prema drugim kolegijima ovoga doktorskog studija. Student će znati i usvojiti ključne odrednice suvremene pedagogije; njezine teorijske ... 1.vođenje evidencije o pohađanju nastave i aktivnom sudjelovanju 2. ocjenjivanje seminarskog rada (vrednuje se prezentacija u seminarskoj grupi) 3. usmeni ispit na kraju semestra. Literatura: Gudjons, H. (1994). Pedagogija - temeljna znanja. Zagreb: Educa (odabrana poglavlja) Lenzen, D. (2002). Vodič za studij znanosti o odgoju. Zagreb: Educa. Detalji predmeta Opća pedagogija u akademskoj godini 2020. . Stjecanje znanja o međupovezanosti društva, kulture i odgoja. Osposobljavanje studenata za kritičko promišljanje suvremenih teorija odgoja. Razvijanje funkcionalne pismenosti u elaboraciji i prezentiranju odabranih sadržaja. Različita filozofska, teorijska i doktrinarna polazišta u pedagogijskoj znanosti (duhoznanstvena pedagogija, empirijska znanost o odgoju, pedagogija kao znanost o načelima, kritička znanost o odgoju, strukturalistička i poststrukturalistička znanost o odgoju, teorija sustava, refleksivna znanost o odgoju). Stanje pedagogijske znanosti i ... Sintezom i analizom spoznaja suvremene pedagogijske znanosti omogućava se znanstveno promišljanja odgojno-obrazovnog područja. Obvezna literatura Gudjons, H. (1999), Pedagogija - temeljna znanja, Zagreb: Educa Lenzen, D. (2002), Vodič za studij znanosti o odgoju, Zagreb Educa...