Najbolja besplatna online knjižnica

Ptice prirodnih staništa Hrvatske

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2012
VELIČINA PO DATOTECI: 5,9
ISBN: 9789530619814
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Dolenec, Zdravko
CIJENA: BESPLATNO

Ovdje ćete pronaći knjigu Ptice prirodnih staništa Hrvatske pdf

Opis:

Ptice prirodnih staništa Hrvatske daje na jednome mjestu sve osnovne podatke o 50 vrsta ptica gnjezdarica prirodnih staništa koje bi trebao poznavati svaki ljubitelj prirode. Namijenjen je svim ljubiteljima ptičjeg svijeta i prirode općenito, a posebice učenicima. Danas, kad je ornitofauna ugrožena i u svijetu i u nas, važno je njezino poznavanje kako bismo je znali i mogli zaštititi i očuvati. Izvrsne fotografije i CD s glasanjem ptica uvelike će pridonijet njihovu prepoznavanju na vaše i zadovoljstvo autora – vodećeg hrvatskog ornitologa. U priručniku je opisano 50 vrsta ptica gnjezdarica među kojima 25 pripada pticama šuma, 15 pticama vodenih staništa, a 10 pticama travnjaka.

...emljišta Republike Hrvatske prema ugrožena; NT - gotovo ugrožena vrsta (za ptice gnijezdeća populacija) - prema Crvenoj knjizi sisavaca Hrvatske (Antolović i sur ... Šumska sova (Strix aluco) ... ., 2006) i Crvenoj... Priručnik Ptice Hrvatske i Europe najbolji je vodič za prepoznavanje ptica u Europi. Na 446 stranica sa više od 4000 prelijepih, gotovo stvarnih ilustracija koje su izradili vodeći svjetski ilustratori ptica uvest će vas u bogatstvo raznolikosti ptičjih vrsta koje nas okružuju i u... Ptice močvarnih staništa divlja patka. PREHRANA: Hrani se vegetacijom, posebno sjemenkama vodenih biljaka ali isto tako i sitnim beskralježnjacima koje nalazi ... Ptice Hrvatske - Ptice Hrvatske i Europe ... ... Ptice močvarnih staništa divlja patka. PREHRANA: Hrani se vegetacijom, posebno sjemenkama vodenih biljaka ali isto tako i sitnim beskralježnjacima koje nalazi u plitkoj vodi i vodenoj vegetaciji. 6. Z. Dolenec: Ptice prirodnih staništa Hrvatske, Školska knjiga, Zagreb (2014) Blog Ptice Hrvatske / Birds of Croatia. ptice-hrv…gspot.com. Посетите. s CD-om Priručnik Ptice prirodnih staništa Hrvatske daje na jednome mjestu sve osnovne podatke o 50 vrsta ptica gnjezdarica prirodnih staništa koje bi trebao. PTICE PRIRODNIH STANIŠTA HRVATSKE S CD-OM - Zdravko Dolenec. Revizija ugroženosti napravljena za ptice, vodozemce i gmazove, danje leptire i Održivo korištenje prirodnih dobara je korištenje prirodnih dobara na način da se održava njihov potencijal kako Karta staništa Republike Hrvatske u mjerilu 1:100.000 po prvi je puta dala pregled svih stanišnih tipova u... 5. Šafarek, G. (2014). Životinje Hrvatske. Ptice prirodnih staništa Hrvatske. Školska knjiga. Zagreb. svjesne, da je zaštita prirodnih staništa vitalna komponenta zaštite i očuvanja divlje flore i faune Stalni odbor Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa temeljem članka 14. Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske za donošenje propisa za izvršenje ovoga Zakona. Ptice dijelimo na grabljivice, močvarice i pjevice. Najugroženije su močvarice zbog nestajanja njihovih staništa odnosno isušivanja močvara. U Hrvatskoj postoji nekoliko većih močvarnih cjelina u kojima ima mnogo ptičjih vrsta. Neka od njih su: Lonjsko polje, Kopački rit, Crnac polje, Jelas polje i Crna mlaka. Nadalje, analiza podataka o stupnju očuvanosti prirodnih staništa potvrđuje već navedenu tezu kako je najveći dio staništa očuvan. Ugroženi su tipovi staništa i vodotoci sa sedrotvornim zajednicama te sedrene barijere, koji su karakteristični za hrvatske krške rijeke. ...Hrvatske - Sinjal (1831 m). Na području Parka prirode Dinara nalazi se 11 područja ekološke mreže (2 područja za ptice i 9 za vrste i staništa) tako da je 87 radi očuvanja izvornih prirodnih vrijednosti, bogate georaznolikosti, divljih vrsta i endema te cjelokupne raznolikosti prirodnih staništa kao što su... ...prirodnih staništa i divlje faune i flore (Council Directive 92/43/EEC), Dodatku II Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa 11) gnijezde se u broju koji je omogućio da Nacionalni park Plitvička jezera postane dio NATURA kao područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR100020. 9. 3. karta staništa republike hrvatske. Republiku Hrvatska mala je zemlja koju karakterizira velika biološka raznolikost. Ptice prirodnih staništa Hrvatske. Zagreb: Školska Knjiga 2. Dolenec, Z.(2009). Ptice tu oko nas. Dolenec, Z. (2012): Price prirodnih staništa Hrvatske. Školska knjiga - s pripadajućim CD-om, Collinsov džepni vodič Ptice Hrvatske i Europe, Hrvatsko ornitološko društvo. - internetske baze fotografija mogu biti velika pomoć pri determinaciji - internetska baza ptičjeg glasanja......