Najbolja besplatna online knjižnica

Komentar zakona o općem upravnom postupku IV dop.izd.

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2008
VELIČINA PO DATOTECI: 10,73
ISBN: 9789537327521
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Krijan, Pero
CIJENA: BESPLATNO

svi Krijan, Pero knjige koje čitate i preuzimate od nas

Opis:

Ovaj redakcijski pročišćeni tekst Zakona o općem upravnom postupku sastoji se od pročišćenog teksta Zakona o općem upravnom postupku (Sl. l. SFRJ, br. 47/86) i teksta Zakona o preuzimanju Zakona o općem upravnom postupku u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 53/91) u koji je unesena i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, br. U-I-248/94 od 13. XI. 1996. (Nar. nov., br. 103/96). U komentaru se ovaj Zakon navodi skraćeno ZUP. • Zakon o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 53/91, 9/92 i 77/92) Zakonom o preuzimanju Zakona o općem upravnom postupku u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 53/91) izvršene su mnoge terminološke izmjene u preuzetom ZUP-u bivše SFRJ, osobito u čl. 43., ali to nije učinjeno u svim odredbama pa je zbog toga u redakcijski pročišćenom tekstu ZUP-a još ostalo nepromijenjenih izraza koji su napušteni u hrvatskom zakonodavstvu, npr. »organ«, »pravosnažnost«, »uviđaj« i dr. U tekstu komentara pojedinih odredaba ZUP-a takvi su izrazi zamijenjeni izrazima koji terminološki odgovaraju hrvatskom zakonodavstvu.

... Komentar zakona o opštem upravnom postupku i ... Komentar Zakona o opcem upravnom postupku, Zakon o upravnim... ... ... 900din. Kontaktirajte oglašivača. Posebno, zajedno sa još jednim autorom, izradio je nacrte budućeg novog Zakona o opštem upravnom postupku i novog Zakona o upravnim sporovima, u organizaciji Vlade Srbije (Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu), a pod okriljem Evropske agencije za rekonstrukcju... Zakona o općem upravnom postupku, „Narodne novine", br. 47/09., dalje: ZUP), regulirana je i materija ... PDF Zakoni o upravnim ... . 47/09., dalje: ZUP), regulirana je i materija zajedničke odluke u upravnoj stvari. Krijan, Pero, Komentar Zakona o općem upravnom postupku (III. dop. izd.), Novi informator, Zagreb, 2006. (355.-359. str.) Komentar zakona o opštem upravnom postupku. Mek povez 314 strana. Opšte stanje knjige za 3. (3g) Bogdan Majstorović. Komentar zakona o opštem upravnom postupku. Zakon o općem upravnom postupku NN 47/09. Načelo zaštite stečenih prava stranaka Članak 13. Odluka javnopravnog tijela protiv koje se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor (pravomoćna odluka), a kojom je stranka stekla određeno pravo odnosno... (1) Stranka u upravnom postupku može biti svako fizičko i pravno lice. (2) Stranke u postupku mogu biti organi uprave i drugi IV - komuniciranje organa I stranaka. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da se primjenjuje Zakon o opštem upravnom postupku u Republici Bosni i... upravnom postupku: odstupanje od roka za podnošenje. žalbe utvrđenog Zakonom o općem Autorica stoga nadograđuje ovu tematiku analizirajući pojam i položaj stranke iz izd-vojenih izvora upravnog Medvedović, Dragan, Aktualna pitanja primjene Zakona o općem upravnom postupku... Zakona o upravnom postupku. Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma održanoj 25. svibnja 1999. godine i na sjednici Doma naroda održanoj 4. studenog 1999. godine. Vlada je u četvrtak u saborsku proceduru uputila prijedlog izmjena Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima, kojima Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica izjavio je na sjednici Vlade da, iako je Zakonom o općem upravnom postupku omogućena elektronička... Studenti su dužni na seminar donositi Zakon o općem upravnom postupku. Seminar će se temeljiti na ovladavanju znanjima iz upravnog postupka, ali Da bi studenti pratili rad na seminaru, nužno je prethodno informativno proučiti relevantni dio Zakona o općem upravnom postupku i pročitati te... - tekst Zakona o opcem upravnom postupku (NN 47/09 - stupio na snagu 1.1.2010.) s komentarima i sudskom praksom - tekst novog Zakona o upravnim sporovima (NN 20/10) i autorski procišceni tekst starog Zakona o upravnim sporovima (NN 53/91, 9/92 i 77/92). Pitanje vezano za predmet: KOMENTAR ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU. 345 strana 66943193 Komentar zakona o opstem upravnom postupku....